Odoo - Sample 1 for three columns

Проектиране на ИТ инфраструктура

Изграждане на персонализирани инфраструктурни решения. Анализираме нуждите на проекта ви и изграждаме оптимално решение, за да гарантираме успехът ви онлайн.

Odoo - Sample 1 for three columns

Управление и поддръжка на ИТ инфрасртуктура

Експертен екип от системни администратори и devops инженери, който се грижи 24/7 за вашите сървъри и облачни инфраструктури. Доверете се на професионалистите ни.

Odoo - Sample 1 for three columns

Бекъп решения за подсигуряване на данни

Довери се на експертния ни екип, който ще изгради високо-технологично решение за вашия бизнес, така че да не изгубите никога, никаква информация.


Odoo - Sample 1 for three columns

ERP и CRM системи

Внедряване и хостване на CRM и ERP системи, подкрепа в процеса на изясняване на бизнес процесите и настройване на системите, са малка част от дейностите, които ще направим за вас.

Odoo - Sample 1 for three columns

Пероснален Клауд

Персоналният клауд е отговора на бъдещето във връзка със света, който държи данните ни далеч от нас. Ние ще изградим за вас максимално точнотое решение, а вие ще сте няколко стъпки пред конкурентите си. 

Odoo - Sample 1 for three columns

Сайт и Онлайн магазин

Конкуренцията на пазара на онлайн продукти и услуги изисква използването на конкретни хостинг решения, готови да посрещнат нуждите на електронните търговци. Част от успеха на онлайн търговията е възможността да посрещнете бързо голямото натоварване на трафика към вашия онлайн магазин.


Гъвкавост

Анализираме техническите параметри на онлайн магазина и предлагаме комплексно хостинг решение, което да покрива регулярните нужди при оптимално съотношение между разходи и производителност.

24/7 поддръжка

Онлайн проектите са разположени на хостинг среда, поддържана от международно сертифицирани експерти, 24 часа в денонощието.


Скорост

Скоростта на зареждане на всеки онлайн магазин или друга уеб система е ключов показател за тяхната рентабилност. Изборът на най-оптималното хостинг решение е основата за правилното развитие на вашия онлайн бизнес.


Надеждност 

Изградената  инфраструктура, осигурява максимална надеждност и непрекъсваемост на услугите, необходими за разгръщането на бизнес процесите ви.


Разбери как можем да работим заедно 

Свържи се с нас и получи безплатна консултация

Изграждаме оптимални решения, на база изискванията на вашaта система


Конфигурирано хостинг решение, което:

- гарантира високи стойности на параметри, като скорост и производителност без значение от използвания ресурс;

- използва оптимален ресурс, който е съобразен с натовареността на онлайн магазина, и е достатъчно гъвкав да посрещне по-голям трафик;

- е поддържано от екип специалисти по вашия проект, които при необходимост да реагират бързо и професионално.


СИСТЕМНА АДМИНИСТРАЦИЯ, DEVOPS, УПРАВЛЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА

Ние се грижим за системното администриране, мониторинг и поддръжка на стотици сървъри и cloud услуги. Нашето портфолио от услуги в областта на поддръжката и управлението на IT инфраструктури е изградено на базата на вашите нужди и високи изисквания.

24/7/365 мониторинг на инфраструктурата


Ежедневен бекъп и бекъп пространство


Професионална поддръжка и консултация

 • Инсталация и миграция на сървъри/OS

 • Инсталация и конфигурация на уеб сървъри (Apache, Nginx, Litespeed и др.)

 • Инсталация и конфигурация на SQL сървър и системи за управление на бази данни (MySQL, PostgreSQL)

 • Инсталация и конфигурация на application server (fpm,fcgi,nodejs,jvm)

 • Инсталация и конфигурация на файлови системи

 • Конфигуриране на системи за разпределение на натоварването и трафика (HAproxy, reverse proxy, load balancing)

 • Инсталация и конфигурация на дистрибутирана система за съхранение на данни в паметта memcached (multinode)

 • Проследяване и отстраняване на софтуерни грешки (debugging) отнасящи се до операционната система или обслужващия софтуер

 • Помощ при компрометирани сървъри и нерегламентиран достъп до приложения

 • Сървърни оптимизации, настройка на бекъпи и Disaster Recovery решения

 • Подобряване на сигурността на вашия сървър/cloud

 • 24/7/365 мониторинг на хардуерни и мрежови компоненти

Разбери как можем да работим заедно 

Свържи се с нас и получи безплатна консултация