Помощ

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

Тази общност е за професионалисти и ентусиазирани почитатели на нашите продукти и услуги. Споделяйте и обсъждайте заедно най-доброто съдържание и нови маркетингови идеи, изградете своя професионален профил и станете по-добър маркетьор.

This community is for professional and enthusiast users, partners and programmers. You can ask questions about:

 • как да инсталирате Odoo на конкретна инфраструктура,
 • как да конфигурирате или персонализирате Odoo за конкретни бизнес нужди,
 • какъв е най-добрият начин да използвате Odoo за конкретни бизнес нужди,
 • как да разработите модули за собствени нужди,
 • конкретни въпроси за предлаганите от Odoo услуги и др.

Before you ask - please make sure to search for a similar question. You can search questions by their title or tags. It’s also OK to answer your own question.

Please avoid asking questions that are too subjective and argumentative or not relevant to this community.

You should only ask practical, answerable questions based on actual problems that you face. Chatty, open-ended questions diminish the usefulness of this site and push other questions off the front page.

To prevent your question from being flagged and possibly removed, avoid asking subjective questions where …

 • всеки въпрос е еднакво валиден: “Кой е Вашият любим ______?”
 • отговорът Ви е предоставен заедно с въпроса, така че очаквайте повече отговори: "Използвам ______ за ______, а Вие какво използвате?"
 • няма реален проблем за разрешаване: "Любопитен съм дали и други се чувстват като мен."
 • задават ни един отворен, хипотетичен въпрос: "Какво ще стане, ако ______ това се случи?"
 • това е тирада, прикрита като въпрос: "______ неприятно, нали?"

If you fit in one of these example or if your motivation for asking the question is “I would like to participate in a discussion about ______”, then you should not be asking here but on our mailing lists. However, if your motivation is “I would like others to explain ______ to me”, then you are probably OK.

(Горният раздел беше адаптиран от FAQ на Stackoverflow.)

Освен това:

 • Отговорите не трябва да добавят или разширяват въпроси. Вместо това или редактирайте въпроса, или добавете коментар.
 • Отговорите не трябва да коментират други въпроси. Вместо това добавете коментар по останалите отговори.
 • Отговорите не трябва да са повод за последващи въпроси. Вместо това добавете индикация за коментар по въпроса "Възможно дублиране на ...". Обаче е добре да включите линкове към други въпроси или отговори, предоставящи съответната допълнителна информация.
 • Отговорите не трябва просто да предоставят линк или решение. Вместо това предоставете описателния текст за решението в отговора си, дори и да е просто копиране/поставяне. Линковете са добре дошли, но трябва да се допълват от отговор, рефериращи източници или допълнително четене.

Answers should not add or expand questions. Insteadeither edit the question or add a comment.

Отговорите не трябва да коментират други въпроси. Вместо това добавете коментар по останалите отговори.

Answers shouldn't just point to other questions.Instead add a comment indicating "Possible duplicate of...". However, it's fine to include links to other questions or answers providing relevant additional information.

Отговорите не трябва просто да предоставят линк или решение. Вместо това предоставете описателния текст за решението в отговора си, дори и да е просто копиране/поставяне. Линковете са добре дошли, но трябва да се допълват от отговор, рефериращи източници или допълнително четене.

Answers should not start debates This community Q&A is not a discussion group. Please avoid holding debates in your answers as they tend to dilute the essence of questions and answers. For brief discussions please use commenting facility.

When a question or answer is upvoted, the user who posted them will gain some points, which are called "karma points". These points serve as a rough measure of the community trust to him/her. Various moderation tasks are gradually assigned to the users based on those points.

For example, if you ask an interesting question or give a helpful answer, your input will be upvoted. On the other hand if the answer is misleading - it will be downvoted. Each vote in favor will generate 10 points, each vote against will subtract 10 points. There is a limit of 200 points that can be accumulated for a question or answer per day. The table given at the end explains reputation point requirements for each type of moderation task.

The goal of this site is create a relevant knowledge base that would answer questions related to Odoo.

Therefore questions and answers can be edited like wiki pages by experienced users of this site in order to improve the overall quality of the knowledge base content. Such privileges are granted based on user karma level: you will be able to do the same once your karma gets high enough.

If this approach is not for you, please respect the community and use Google+ communities instead.

5 гласувайте положително, добавяйте коментари
50 гласувайте отрицателно
30 вмъкнете текстов линк, качете файлове в системата
750 биографията Ви може да се вижда като изскачащо съобщение
50 изтрийте собствен коментар
100 сигнализирайте като обидни, затворете собствените си въпроси
300 изтрийте всяка публикация, разгледайте сигнализациите за обиди
500 приемете всеки отговор
500 изтрийте всеки коментар
500 затворете всяка публикация
1,000 изтрийте всеки въпрос или отговор